Välkommen till Karnell

Karnell är ett investmentbolag som förvaltar institutionellt kapital genom att investera i mindre och medelstora onoterade nordiska bolag. Vi är aktiva och långsiktiga ägare som tillsammans med företagsledningar utvecklar våra portföljbolag.


Läs mer om vår verksamhet

 


Senaste numret av:Karnell, Riddargatan 13 D, SE-114 51 Stockholm, +46 8 545 891 00        Karnell, Pohjoisesplanadi 21 B, Norra Esplanaden, FI-00100 Helsinki, +358 400 427 040