Välkommen till Karnell

Karnell är en långsiktig och aktiv ägare som investerar i nordiska industri- och teknikbolag.

Vår grundidé är att investera i bolag med goda utvecklingsförutsättningar där vi kan tillföra värde som aktiva ägare. För att kunna agera handlingskraftigt går vi bara in i bolag som majoritetsägare med möjlighet att fatta snabba beslut när så krävs.

Våra investeringar sker via den egna balansräkningen och vi har ingen uttalad investeringshorisont. Vårt huvudskliga fokus är mindre onoterade bolag som verkar inom den industriella sektorn. Detta inkluderar typiskt bolag med egen tillverkning, utveckling och försäljning av industriella varor och tjänster, handel med insatsvaror eller systemlösningar för industrin.

Verksamhet i Norden


Industri- och teknikbolag: Produktbolag, tillverkande bolag, industriell handel samt tjänster och system


Omsättning SEK 50-150m


Stabil lönsamhet


Goda utvecklingsmöjligheter

Etik och integritet är viktiga komponenter och präglar vårt arbetssätt. Vi behöver inte skriva listor på vad vi får och inte får göra. God etik ryms inte i formella uppräkningar, utan handlar om synen på oss själva och vår plats i omvärlden, sunt förnuft och vår starka vilja till ansvartagande.

Investeringarna sker formellt genom det svenska investmentbolaget K4 Sweden AB. Ledningen i Karnell är de största ägarna och står bakom mer än 40% av kapitalet. Utöver ledningen kommer kapitalet från mindre svenska institutioner och privatpersoner.

Utöver K4 förvaltar Karnell private equity fonden K3. Fonden etablerades 2009 och stängdes för nya investeringar 2015. Kapitalet i K3 kommer från Nordeuropeiska institutioner.

våra bolag

Eton Systems AB

(ägs av investmentbolaget K4)

Eton Systems är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer takhängande transportbärare.

etonsystems.com

Autori Oy

(ägs av investmentbolaget K4)

Autori är Finlands ledande leverantör av administrationssystem för infrastrukturunderhåll.

Autori.fi

Tekniseri Group Oy

(ägs av investmentbolaget K4)

Tekniseri är Finlands ledande leverantör av industriellt tryck på plast och metall.

Tekniseri.fi

Silva

(ägs av fonden K3)

Silva är en ledande tillverkare av kompasser och produkter för ett aktivt friluftsliv.

Silva.se

Nordic Vehicle Conversion

(ägs av fonden K3)

Nordic Vehicle Conversion är Nordens största aktör inom specialanpassning av fordon.

Nordicvehicle.se

Kasthall

(ägs av fonden K3)

Kasthall är en ledande designer och tillverkare av vävda och handtuftade mattor.

Kasthall.com

tidigare investeringar

Wermland Mechanics

(2012 – 2018)

Wermland Mechanics är Nordens ledande aktör inom bearbetning av tunnplåt.

wermech.com

Iris

(2010 – 2015)

Iris är ett nordiskt bolag som erbjuder specialiserad vuxenutbildning för funktionshindrade.

iris.se

KGH Customs Service

(2007 – 2013)

KGH Customs Service är ett nordiskt tull- och deklarationsbolag verksamt i Norra Europa.

kghcustoms.com

Wermland Paper

(2004 – 2007)

Wermland Paper är en nordisk ledande papperstillverkare av säckpapper och tekniskt papper.

wermlandpaper.se

Lekolar

(2004 – 2007)

Lekolar tillhandahåller skolmöblemang, utomhusmöbler och lekplatser.

lekolar.se

Investeringsteam

Karnells grundare har jobbat med investeringar i onoterade bolag de senaste 25-åren på Procuritas och Karnell.

Styrelsen består av personer med stor operativ erfarenhet från både större och mindre bolag, bl.a. Cargotec, Anticimex, Hägglunds Drives, Swedbank och ABB.

Övriga teamet består av yngre förmågor med bakgrund inom investeringsverksamhet, både noterat och onoterat.

Sammanlagt har teamet gjort över 20 investeringar i onoterade bolag inom en rad olika områden, men med tonvikt på den tillverkande industrin.

E-post: förnamn.efternamn@karnell.se

Nyheter

Karnell Mindset

Vårt digitala magasin med nyheter om verksamheten och inblickar i de bolag vi investerar i.