Välkommen till Karnell

Karnell är en långsiktig och aktiv ägare som investerar i nordiska industri- och teknikbolag.

Om oss

Vår grundidé är att investera i bolag med goda utvecklingsförutsättningar där vi kan tillföra värde som aktiva ägare. För att kunna agera handlingskraftigt går vi bara in i bolag som majoritetsägare med möjlighet att fatta snabba beslut när så krävs.

Våra investeringar sker via den egna balansräkningen och vi har ingen uttalad investeringshorisont. Vårt huvudskliga fokus är mindre onoterade bolag som verkar inom den industriella sektorn. Detta inkluderar typiskt bolag med egen tillverkning, utveckling och försäljning av industriella varor och tjänster, handel med insatsvaror eller systemlösningar för industrin.

Verksamhet i Norden


Industri- och teknikbolag: Produktbolag, tillverkande bolag, industriell handel samt tjänster och system


Omsättning SEK 50-150m


Stabil lönsamhet


Goda utvecklingsmöjligheter

Etik och integritet är viktiga komponenter och präglar vårt arbetssätt. Vi behöver inte skriva listor på vad vi får och inte får göra. God etik ryms inte i formella uppräkningar, utan handlar om synen på oss själva och vår plats i omvärlden, sunt förnuft och vår starka vilja till ansvartagande.

Investeringarna sker formellt genom det svenska investmentbolaget K4 Sweden AB. Ledningen i Karnell är de största ägarna och står bakom mer än 40% av kapitalet. Utöver ledningen kommer kapitalet från mindre svenska institutioner och privatpersoner.

Utöver K4 förvaltar Karnell private equity fonden K3. Fonden etablerades 2009 och stängdes för nya investeringar 2015. Kapitalet i K3 kommer från Nordeuropeiska institutioner.

våra bolag

SIMFAS SWEDEN AB

(ägs av investmentbolaget K4)

SimFAS är en tillverkare av spackel, lim och fog, baserad i Simrishamn.

simfas.se

Eton Systems AB

(ägs av investmentbolaget K4)

Eton Systems är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer takhängande transportbärare.

etonsystems.com

Autori Oy

(ägs av investmentbolaget K4)

Autori är Finlands ledande leverantör av administrationssystem för infrastrukturunderhåll.

autori.fi

Tekniseri Group Oy

(ägs av investmentbolaget K4)

Tekniseri är Finlands ledande leverantör av industriellt tryck på plast och metall.

tekniseri.fi

Silva

(ägs av fonden K3)

Silva är en ledande tillverkare av kompasser och produkter för ett aktivt friluftsliv.

silva.se

Nordic Vehicle Conversion

(ägs av fonden K3)

Nordic Vehicle Conversion är Nordens största aktör inom specialanpassning av fordon.

nordicvehicle.se

Kasthall

(ägs av fonden K3)

Kasthall är en ledande designer och tillverkare av vävda och handtuftade mattor.

kasthall.com

tidigare investeringar

Wermland Mechanics

(2012 – 2018)

Wermland Mechanics är Nordens ledande aktör inom bearbetning av tunnplåt.

wermech.com

Iris

(2010 – 2015)

Iris är ett nordiskt bolag som erbjuder specialiserad vuxenutbildning för funktionshindrade.

iris.se

KGH Customs Service

(2007 – 2013)

KGH Customs Service är ett nordiskt tull- och deklarationsbolag verksamt i Norra Europa.

kghcustoms.com

Wermland Paper

(2004 – 2007)

Wermland Paper är en nordisk ledande papperstillverkare av säckpapper och tekniskt papper.

wermlandpaper.se

Lekolar

(2004 – 2007)

Lekolar tillhandahåller skolmöblemang, utomhusmöbler och lekplatser.

lekolar.se

Investeringsteam

Karnells grundare har jobbat med investeringar i onoterade bolag de senaste 25-åren på Procuritas och Karnell.

Styrelsen består av personer med stor operativ erfarenhet från både större och mindre bolag, bl.a. Cargotec, Anticimex, Hägglunds Drives, Swedbank och ABB.

Övriga teamet består av yngre förmågor med bakgrund inom investeringsverksamhet, både noterat och onoterat.

Sammanlagt har teamet gjort över 20 investeringar i onoterade bolag inom en rad olika områden, men med tonvikt på den tillverkande industrin.

Hans Karlander

Patrik Rignell

Per Nordgren

Peter Carrick

Axel Leijonhufvud

Vincent Sandberg

Simon Lönnvik

Ingela Sohlberg

Olivia Boija

Marc Mosley

E-post: förnamn.efternamn@karnell.se

Nyheter

KARNELL förvärvar spackel-, lim- och fogmassatillverkaren SimFAS Sweden AB

KARNELL förvärvar spackel-, lim- och fogmassatillverkaren SimFAS Sweden AB

Läs nyheten

Karnell har förvärvat 60% av aktierna i Simrishamnbaserade SimFAS Sweden AB. Säljare är två privata aktieägare. Resterande andel ägs av Roger Axmon och tf. VD Sten Christiansson.

”Tillsammans kommer vi att utveckla SimFAS till en ledande White label-tillverkare av spackel, lim och fogmassa i Norden.” säger Roger Axmon, styrelseledamot i SimFAS.

”Simfas är en relativt liten kvalitetsaktör på en stor marknad. Vi ser en god potential i att SimFAS ska kunna växa tack vare bolagets innovativa, miljöprofilerade produkter och toppmoderna spackelanläggning.” säger Hans Karlander, partner på Karnell.

I samband med förvärvet förstärker Karnell Simfas styrelse med två ledamöter i form av Hans Karlander och Peter Carrick.

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Karlander
Karnell          
hans.karlander@karnell.se
070 531 66 05

 

Roger Axmon   
SimFAS Sweden AB             
roger.axmon@djurgardeninvest.se
070 559 71 96

 

Om SimFAS:
SimFAS grundades i Simrishamn i mitten på sjuttiotalet under namnet Adheseal. Bolaget tillverkar spackel, fogmassor och lim i dess produktionsanläggning i Simrishamn. Idag produceras ca 6 500 ton per år. Simfas har 32 anställda och omsätter ca SEK 90m. För mer information, se www.simfas.se. 

Om Karnell:  
Karnell är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade nordiska bolag. Genom investeringsbolagen K3 Sweden AB och K4 Sweden AB, äger man f.n. sju bolag. För mer information, se www.karnell.se.

Karnell förvärvar Eton Systems

Karnell förvärvar Eton Systems

Läs nyheten

Karnell har förvärvat majoriteten av aktierna i automatiseringsföretaget Eton Systems AB (”Eton Systems”). Säljare är Eton Innovation AB.

”Med Karnell som ny huvudägare känner jag mig trygg i att familjens mångåriga verksamhet kommer att vidareutvecklas på ett bra sätt.” säger Tintin Jonasson, representant för Eton Innovation, som fortsatt kommer ha ett ägande i Eton Systems.

”Eton Systems är i position att växa med marknaden för takhängande hanteringssystem tack vare produkternas goda anseende på marknaden, stora kundvärden och en stark marknadsnärvaro.” säger Hans Karlander, delägare i Karnell.

Ny styrelseordförande i Eton Systems är Per Nordgren, tillika styrelseordförande i Karnell. Han har bland annat varit VD för Hägglunds Drives och industriell rådgivare i Ratos.

Sedan 1 januari 2019 har Eton Systems en ny VD, Jan Molin, som närmast kommer från tjänsten som VD för Puregas Solutions.

 

För ytterligare information kontakta:

Tintin Jonasson 
Eton Innovation AB
tintin@etonsystems.com
070 924 96 01

Hans Karlander
Karnell
hans.karlander@karnell.se

070 531 66 05

 

Om Eton Systems:
Eton Systems är ett globalt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer smarta modulariserade takgående hanteringssystem med egen mjukvara. Bolaget är en avknoppning från det klassiska skjortföretaget Eton. Redan på 1960-talet såg man att mycket tid inom skjorttillverkningen var inproduktiv och i behov av automatisering. Sedan dess har Eton Systems utvecklat takgående hanteringssystem med tillhörande styrsystem inom konfektion och industri. Bolaget har egna dotterbolag i både USA och Kina, omsätter ca 160 MSEK och har 62 anställda. För mer information, se www.etonsystems.com.

 

Om Karnell:      
Karnell är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade nordiska bolag.  Genom investeringsbolagen K3 Sweden AB och K4 Sweden AB, äger man f.n. sex bolag. För mer information, se www.karnell.se.

Karnell avyttrar Wermland Mechanics

Karnell avyttrar Wermland Mechanics

Läs nyheten

Karnell har sålt Wermland Mechanics Group AB (”Wermech”), en av Nordens ledande tillverkare av tunnplåtsdetaljer. Köpare är HANZA Holding AB (publ) (”HANZA”) och Wermech kommer att ingå i HANZAs tillverkningskluster i Sverige, som redan omfattar fabriker inom elektroniktillverkning och skärande bearbetning.

Under de senaste åren har Wermech vuxit från en omsättning om SEK 192 miljoner till mer än SEK 366 miljoner, med lönsamhet i nivå med de bästa i branschen. Under Karnells ägande har betydande investeringsprogram och kapacitetsökningar genomförts.

 

Karnell är säljare, tillsammans med styrelsen och ledningen i bolaget.

”Wermech har haft en imponerande utveckling under lång tid, varför valet av ny ägare är viktigt. HANZAs långsiktighet skapar goda möjligheter till fortsatta framgångar för Wermech”, säger Hans Karlander, styrelseordförande Karnell.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Karlander, Styrelseordförande Karnell: 0705-31 66 05, hans.karlander@karnell.se

Erik Stenfors, VD HANZA: 0709-50 80 70, erik.stenfors@hanza.com

 

Om Karnell:

Karnell är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade nordiska bolag. Vi är aktiva och långsiktiga ägare som tillsammans med våra företagsledningar utvecklar portföljbolagen. Karnell förvaltar två olika investeringsplattformar, K3 och K4. Investmentbolaget K4 äger två bolag och buy-out fonden K3 äger fyra bolag. Läs mer på www.karnell.se

 

Om Wermland Mechanics:

Wermland Mechanics är en av Nordens ledande kontraktstillverkare av tunnplåtsdetaljer och erbjuder kundanpassade plåtdetaljer med mycket hög precision. Företaget har en högautomatiserad maskinpark för bearbetning av små, stora och avancerade tunnplåtsartiklar, vilket gör företaget mycket konkurrenskraftigt. Företaget har produktionsanläggningar i Töcksfors och Svanskog och har kunder inom flera branscher. Läs mer på www.wermech.com

 

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. Hanza grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Karnell Mindset

Mindset Juni 2019

Mindset Juni 2019

Vårt digitala magasin med nyheter om verksamheten och inblickar i de bolag vi investerar i.

Mindset December 2018

Mindset Juni 2018

Mindset December 2017

Mindset juni 2017